REJESTRACJA

Podmiot*:
Pierwsze imię*:
Drugie imię:
Nazwisko*:
Miejscowość*:
Kod pocztowy*:
Adres* [ulica i numer]:
/
Telefon stacjonarny*:
Telefon komórkowy*:
Wielkość firmy*:
Stanowisko*:
Adres e-mail*:
   * Wymagane pola!
Termin, cena i miejsce konferencji
Miejsce:
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Termin konferencji:
4 października 2016 r.
Pakiet HR-OWIEC
- 0 zł
 • Udział w konferencji
 • Dostęp do najnowszych wiedzy z branży HR
 • Materiały konferencyjne
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Możliwość konsultacji z ekspertami
 • Networking
UWAGA: Wszystkie osoby zatrudnione w działach HR mają możliwość darmowego uczestniczenia w konferencji (max 3 osoby z jednej firmy). Warunkiem jest podanie stanowiska i maila służbowego w celu weryfikacji.

Pakiet KONSULTANT
- 490 zł netto + 23% VAT

 • Udział w konferencji
 • Dostęp do najnowszych wiedzy z branży HR
 • Materiały konferencyjne
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Możliwość konsultacji z ekspertami
 • Networking
Pakiet dla przedstawicieli firm konsultingowych, szkoleniowych i doradczych.
Wybierz liczbę
dodatkowych osób
Pozostałe opcje
Płatność na podstawie:
Faktury proforma
Faktury VAT
Uwagi:
Dowiedziałem się o konferencji przez:
Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego.
 • Płatność następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wolters Kluwer SA, którą Uczestnik otrzyma w dniu konferencji.
 • Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 • Rezygnacje z udziału w konferencji przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w szkoleniu najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
Chcę otrzymywać bezpłatny Newsletter HR i prawa pracy
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wolters Kluwer SA (WK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.), dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
Zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Wolters Kluwer SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Stolica Polski:
[ZABEZPIECZENIE PRZECIWSPAMOWE]
Back to Top