pasek2015

Formularz zgłoszenia

Podmiot:
Termin, cena i miejsce konferencji
Miejsce: Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Termin konferencji: 22 września 2015 r.
Cena konferencji:
Pakiet HR-OWIEC - 0 zł
 • Udział w konferencji
 • Materiały merytoryczne
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
UWAGA: Wszystkie osoby zatrudnione w działach HR mają możliwość darmowego uczestniczenia w konferencji (max 3 osoby z jednej firmy). Warunkiem jest podanie stanowiska i maila służbowego w celu weryfikacji.

Pakiet KONSULTANT - 490 zł netto + 23% VAT
 • Udział w konferencji
 • Materiały merytoryczne
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
Pakiet dla przedstawicieli firm konsultingowych, szkoleniowych i doradczych.

Nazwa firmy: *
Miejscowość: *
Kod pocztowy: *
Adres [ulica i numer]: * /
NIP: *
Pierwsze imię: *
Drugie imię:
Nazwisko: *
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Wielkość firmy: *
Stanowisko: *
Fax:
Adres e-mail: *
   * Wymagane pola!
Dodatkowe osoby
Wybierz liczbę dodatkowych osób
Płatność na podstawie: Faktury proforma
Faktury VAT

Uwagi:
Dowiedziałem się o konferencji przez: *
* Pola, których wypełnienie jest wymagane.

Warunki uczestnictwa:
 • Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego.
 • Płatność następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wolters Kluwer SA, którą Uczestnik otrzyma w dniu konferencji.
 • Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 • Rezygnacje z udziału w konferencji przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w szkoleniu najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera HR
Akceptuję warunki uczestnictwa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wolters Kluwer SA (WK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 dla celów marketingowych i statystycznych, w trakcie a także po wygaśnięciu usług realizowanych przez Serwis. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.), dane zamieszczam dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Wolters Kluwer SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
Zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Wolters Kluwer SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.