Kontakt

 

W sprawach merytorycznych:
Maja Gojtowska
Dyrektor merytoryczny
Adres e-mail: maja@gojtowska.com
W sprawach organizacyjnych i promocyjnych:
Monika Gamdzyk
Kierownik projektów marketingowych
e-mail: monika.gamdzyk@wolterskluwer.com
W sprawach sponsoringu:
 
Marta Olczak
Project Sales Manager
tel. 728-323-629
e-mail: marta.olczak@wolterskluwer.com

 

Back to Top