Kontakt

 

W sprawach merytorycznych:
Monika Dawid-Sawicka
Dyrektor merytoryczny
Adres e-mail: monika.dawid-sawicka@dvpoint.pl
W sprawach organizacyjnych i promocyjnych:
Agata Fiodorow
Kierownik ds. konferencji 
e-mail: agata.fiodorow@wolterskluwer.com
W sprawach sponsoringu:
 
Marta Olczak
Project Sales Manager
tel. 728-323-629
e-mail: marta.olczak@wolterskluwer.com
Back to Top