wez_udzial.jpg

Keynote speakers

Andrzej Blikle
Bruno Rouffaer
Tomasz Klekowski
Judy Goldberg

Prelegenci

Bruno Rouffaer
Andrzej Blikle
Katarzyna Bogusz
Andrzej Brzozowski
Jana Chudzik
Lidia Czarkowska
Judy Goldberg
Romeo Grzębowski
Tomasz Klekowski
Aleksandra Kostyra House of Skills
Wojciech Kuśmierek
Izabela Markiewicz
Marta Machalska
Katarzyna Nizińska
Małgorzata Olszanowska House of Skills
Dorota Raniszewska
Adela Rużyła-Wrzeszcz Orange Polska
Arkadiusz Siechowicz
Bożena Skibicka
Małgorzata Skibińska
Grzegorz Skibiński
Maria Sobieska
Anna Somorowska
Karolina Gierszewska
Radosław Pawlak
Paweł Sopkowski

Prelegenci

Bruno Rouffaer
Bruno Rouffaer

Ekspert z 25-letnim doświadczeniem w pracy z kadrą zarządzającą. Prowadził wiele projektów zwiększających efektywność organizacji w takich firmach jak: Boston Scientific, Astra Zeneca, Accor Corporation czy BNP PARIBAS FORTIS. Zaangażowany w walkę z AIDS w prowincji Kwazulu Natal w RPA.

Ekspert w dziedzinie:

 •     przywództwo przyszłości,
 •     zmiana,
 •     5 pokoleń pracujących razem

Biografia:

 •     socjolog, konsultant, coach, trener
 •     główny prelegent wielu międzynarodowych konferencji: Kongres Kadry 2012, ASTD 2013, HR Excellence in Public Sector 2012
 •     właściciel Rouffaer Consulting „getting the best out of people”
 •     autor książki: “NO WAY: Big Bad Boss Era is Over!
 •     partner projektu www.tomorrow4isibani.be (problematyka AIDS), RPA
 •     partner farmy ekologicznej Nguni Boerdery, RPA
 •     współzałożyciel www.dna-lab.net

 
Najważniejsze projekty w obszarze:

 •     zmiana i przywództwo - wsparcie BNP Paribas i Fortis Banku podczas fuzji, coaching 800  menedżerów,
 •     5 generacji pracujących razem - dla Grupy Accor, seria warsztatów dla 2800 pracowników,
 •     przywództwo - dla Facilicom, opracowanie i przeprowadzenie programu dla 240 menedżerów,
 •     zmiana w kulturze organizacyjnej - dla MAKRO Belgium, program dla liderów
Andrzej Blikle
Andrzej Blikle

Profesor nauk matematycznych i informatyki, członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Berkeley University (USA), Kopenhagen University i Technical University of Denmark (DK), Linkoping University (S).

Dyplomowany Mistrz Cukierniczy i w latach 1990-2010 prezes zarządu firmy „A.Blikle Sp. z o.o.”. Obecnie wiceprzewodniczący rady nadzorczej tej firmy. Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ BLIKLE DORADCA specjalizującą się w szkoleniach i wdrożeniach z zakresu zarządzaniu kompleksową jakością (TQM) i zarządzania godnościowego.

Członek założyciel i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w latach 2002-2005 prezes zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności, członek założyciel i były prezes stowarzyszenia kupców „Nowy Świat”, członek założyciel i prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. W sumie członek blisko 30 organizacji społecznych i obywatelskich.

Katarzyna Bogusz
Katarzyna Bogusz

Absolwentka francuskich uczelni: Uniwersytetu Paris III Sorbonne Nouvelle, Institut Catholique de Paris oraz podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Podczas kilkunastu lat pracy na stanowiskach menedżerskich w dużych, międzynarodowych przedsiębiorstwach zdobywa doświadczenie zawodowe w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi – rekrutacja, szkolenia, komunikacja wewnętrzna i instytucjonalna, rozwój i motywowanie pracowników. Uczestniczyła w fuzji wielotysięcznych firm odpowiadając za przebieg części dotyczącej HR oraz za komunikację wewnętrzną od kick-offu aż do zakończenia formalno-prawnego. Do obszaru swoich zainteresowań zawodowych zalicza przede wszystkim proces zarządzania ludźmi jako element warunkujący skuteczność organizacji oraz komunikację wewnętrzną. Wybrane osiągnięcia :
- zarządzanie działem HR i wieloma zespołami projektowymi,
- budowanie od podstaw działu komunikacji wewnętrznej,
- tworzenie intranetu dla kilkunastotysięcznej organizacji,
- udział w projektach międzynarodowych.
 
Od kilku lat prowadzi działalność doradczą w zakresie HR, komunikacji wewnętrznej oraz kontroli zarządczej. Obecnie konsultant HR Ekspert w Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska.
 

Andrzej Brzozowski
Andrzej Brzozowski
Pasjonat innowacyjnych rozwiązań w kształtowaniu postaw i zachowań Pracowników. Jeden z prekursorów koncepcji zwiększania zaangażowania jako sposobu na efektywną realizację strategii organizacji w Polsce. Współtwórca innowacyjnego produktu – Barometru Zaangażowania – pozwalającego projektować dopasowane do potrzeb organizacji Programy Kształtowania Zaangażowania oraz skutecznie zwiększać zaangażowanie Pracowników.Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz praktyk wspierających realizację strategii posiadający bogate doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania strategicznego opartych na Balanced Scorecard w dużych organizacjach. Wykładowca na konferencjach poświęconych tematyce Balanced Scorecard. Autor licznych publikacji dotyczących Balanced Scorecard. Kierował projektami wdrożeniowymi m.in. w następujących organizacjach: Polkomtel, Volkswagen Motor Polska, Carbon Black Polska, Karpacka Spółka Gazownictwa, Zakłady Azotowe w Tarnowie, Inowrocławskie Zakłady Chemiczne, Transsystem, Stowarzyszenie Project Management Polska, Mars Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Police, Dyrekcja Eksploatacji Cystern, Lumena, ZTD Dekora, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Katowickie Wodociągi, Urząd Miasta w Jaworznie, International Project Management Association.Pełni funkcję Prezesa BENTEN oraz Prezesa PALAMEDES. Absolwent l'Ecole Superieure de Commerce de Rouen oraz Politechniki Gdańskiej.
Jana Chudzik
Jana Chudzik

Ekspert w obszarze rozwoju miękkich kompetencji, zarządzaniu zmianą, przywództwa oraz osobistej skuteczności i budowaniu strategicznej przewagi konkurencyjnej. Doświadczenie w pracy w środowiskach o odmiennych kulturach – po kilkunastoletnim pobycie w Kanadzie.
Autor programów doskonalenia osobowego i zawodowego, adresowanych do liderów i menedżerów (m.in. z zakresu efektywnej komunikacji, zarządzania czasem, sztuki budowania wartościowych relacji z klientami w okresie zmian), doradca, trener, mentor i coach z ponad 20 – letnim doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowych dla kadry czołowych firm np. z sektora finansowego, logistyki, przemysłu oraz IT.
Ekspert w tworzeniu krajowych standardów kompetencji zawodowych oraz lider w budowaniu profilowanych kursów dedykowanych uczestnikom i interesariuszom rynku kapitałowego.
Trener / doradca / coach / mentor kadr menedżerskich.

Lidia Czarkowska
Lidia Czarkowska

Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching menedżerski oraz Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada szeroką, popartą długoletnią praktyką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka.

Prowadzi warsztaty, coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej, pracuje też metodami coachingowymi z całymi zespołami. Z wykształcenia psycholog, socjolog i pedagog z zamiłowania taterniczka, trener i coach. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm. Pod jej redakcją ukazały się też książki: 1) Coaching as a method of developing human potential; 2)Coaching katalizator rozwoju organizacji , 3)Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu oraz 4)Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata . Redaktor naukowy rocznikaCoaching Review.

Judy Goldberg
Judy Goldberg
Dyrektor Learning & Development w Discovery International. Odpowiada za projektowanie i implementację strategii uczenia się i rozwoju w Discovery, podróżuje po całym świecie i posiada globalną perspektywę na motywacje ludzi do uczenia się i dzielenia się wiedzą. Zajmuje się również coachingiem menedżerów w zakresie udzielania informacji zwrotnej, ustalania celów, opracowania skutecznego planu do zrealizowania celów biznesowych.
Specjalizacja i doświadczenie:
 • Zarządzanie wiedzą
 • Projektowanie nowoczesnych rozwiązań HR
 • Planowanie strategiczne
 • Wybrane osiągnięcia:
 • Wprowadzenie programu BP Boost dla sprzedaży - tydzień po jego zakończeniu przychód wzrósł o 500 tys euro
 • Wprowadziła platformę dzielenia się wiedzą dla pracowników Discovery
Dostarcza rozwiązania szkoleniowe dla Discovery International
Romeo Grzębowski
Romeo Grzębowski

Prezes Zarządu Extended DISC Polska oraz Partner w TIME FOR TEAM DEVELOPMENT CONSULTANTS.

Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Jest absolwentem UAM w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Kadrami oraz „Intern Program in Organization and Human Resources Development” organizowanym przez University Associates. Coach ICC.  Licencjonowany konsultant programu Leading Bold Change

Tomasz Klekowski
Tomasz Klekowski


Dyrektor Intela w regionie Europy Centralnej i Wschodniej

Tomasz Klekowski związany jest z branżą IT od 1994 roku. Funkcję dyrektora regionalnego na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation pełni od września 2006 roku. Jest również członkiem Europejskiego Zarządu Intela. Skutecznie pomaga Intelowi stać się liderem rynku oraz branży ICT w regionie Europy Centralnej i Wschodniej realizując strategię opartą na kreowaniu wartości, innowacyjnych modelach biznesowych oraz utrzymywaniu pozycji lidera branży. Przez ostatnie 14 lat wzmacnia i rozwija kompetencje swojego zespołu. Do Intela dołączył na początku 1998 roku, by zająć się rozwojem biznesu korporacyjnego w Polsce i krajach bałtyckich. Kolejno przejął odpowiedzialność za sprzedaż na rynku konsumenckim, piastował stanowisko dyrektora sprzedaży OEM&Retail w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, a we wrześniu 2004 został szefem kanału sprzedaży w regionie. Jest Prezesem Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, czonkiem Zarządu Konfederacji Lewiatan oraz członkiem Rady Doradczej w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

Aleksandra Kostyra
Aleksandra Kostyra
House of Skills

Konsultantka wiodąca, dyrektor regionu Wielkopolska.

Jest psychologiem, trenerem i konsultantem z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla biznesu.

Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji programów rozwojowych z zakresu: przywództwa i zarządzania, budowania zespołów, komunikacji i asertywności, coachingu, programów rozwoju trenerów (Train the Trainers). W House of Skills pracuje od chwili powstania firmy.

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, posiada wiele certyfikatów i licencji zawodowych, w tym Fierce Conversations.


 
Wojciech Kuśmierek
Wojciech Kuśmierek
Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce REMECH Grupa Remontowo-Inwestycyjna należącej do Grupy Azoty Z.Ch. "Police" S.A. Praktyk z 11 letnim doświadczeniem w branży HR. Z Policami  związany od 2005 r. Zaczynał w Grupie Azoty Z.Ch. "Police" S.A. jako Kierownik Działu Płac, następnie w 2007 r. przeprowadził projekt scalenia HR w firmie i utworzył Biuro Personalne, odpowiadające za cały obszar HR w Policach, w latach 2011-2012 odpowiedzialny również za centrum korporacyjne firmy, jako Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich i Zarządzania. Wcześniej pracował w działach personalnych firm zajmujących się handlem wielkopowierzchniowym.Absolwent socjologii oraz zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, oraz studia podyplomowe w obszarze zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Od 2010 r. prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim, głównie na studiach podyplomowych, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.Specjalizuje się w tworzeniu systemów ocen okresowych, wartościowaniu pracy i budowaniu systemów wynagrodzeń oraz w kształtowaniu i zarządzaniu modelami kompetencyjnymi. Współpracuje z lokalnymi firmami doradztwa personalnego przy realizacji projektów w w/w obszarach
Izabela Markiewicz
Izabela Markiewicz

Pomysłodawca i właściciel CCIQ Cross-Cultural Intelligence.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz programu Professional Diploma in Marketing przy The Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii.  Od 9 lat trener i konsultant z zakresu zarządzania międzykulturowego, międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji. Autor programów szkoleniowych i artykułów na temat różnic kulturowych w biznesie. Współpracuje z Zarządami największych przedsiebiorstw wielonarodowych. Realizuje projekty z krajami Europy oraz Azji. Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Collegium Civitas w Warszawie. Członek Rady Programowej Wolters Kluwer Polska.

Marta Machalska
Marta Machalska
Dyplomowany trener, wykładowca w przedsiębiorstwach z zakresu metodologii nauczania oraz budowania projektów szkoleniowych oraz prezentacji i autoprezentacji. Koordynator projektów badawczych na rzecz rozwoju metodyki i formuł nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Wieloletni konsultant w firmach szkoleniowych oraz doradztwa personalnego, kierownik projektów szkoleniowych, autor i koordynator dużych projektów rozwojowych dla pracowników wielu banków i przedsiębiorstw.
Katarzyna Nizińska
Katarzyna Nizińska

Praktyk biznesu, posiada ponad 15 lat doświadczenia w rozwoju kadry menedżerskiej.

Od 1999 roku związana z Chartered Institute of Marketing i questusem jako trener

przedmiotu zarządzanie marketingiem w praktyce. Od marca 2010 Menedżer Szkoleń i Rozwoju, Europa Wschodnia w Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.. W 2009 Dyrektor Programowy McHayes&Steward Group i Szkoły Zarządzania Sprzedażą Do 2009 Dyrektor ds. Personalnych (Finanse, Administracja i HR) w Coca Cola HBC Polska. W latach 2004-2008 dyrektor Rekrutacji i Rozwoju Coca Cola HBC Polska

odpowiedzialna za: tworzenie i wdrażanie strategii rekrutacji i rozwoju pracowników, politykę szkoleniową firmy, programy rozwoju talentów, sukcesji, procesy oceny efektywności oraz rozwój umiejętności przywódczych kadry

kierowniczej. W latach 2000-2004 Dyrektor Programowy w firmie szkoleniowo-doradczej - Instytut Rozwoju Biznesu. Stypendystka uniwersytetów Carleton w Ottawie, Concordia w Montrealu (Kanada), Lund (Szwecja), Wirtschaftsuniversität w Wiedniu oraz IESE w Barcelonie. Trener w zakresie tzw. "miękkiego zarządzania":

przywództwa, doskonalenia umiejętności menedżerskich, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, motywacji, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej

i jej pracownik w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem w latach 1993-2007. Wykładowca Szkoły Zarządzania Sprzedażą. Prowadziła szkolenia dla m.in. takich firm jak: Avon Cosmetics Polska, Bacardi-Martini Polska, Coca-Cola HBC Polska, Geovita, Microsoft, Syngenta Crop Protection, Orkla Press Polska, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Telekomunikacja Polska SA, Bydgoskie Fabryki Mebli, Grupa Żywiec, Vision Express, Academy of Hair Design Berendowicz&Kublin; banków m.in. Pekao S.A., PKO BP S.A., Bank Handlowy, Reiffeisen Bank i towarzystw ubezpieczeniowych m.in. Nationale Nederlanden, PZU S.A., Nordea, Allianz Polska.

Małgorzata Olszanowska
Małgorzata Olszanowska
House of Skills

Trenerka / konsultantka / coach w House of Skills.

Obszary jej specjalizacji to: przywództwo m.in. w zakresie zarządzania zmianą, umiejętności menedżerskie, efektywność osobista, coaching, praca z trenerami (szkolenia, superwizja).Prowadzi warsztaty wspierające wdrożenia - kompetencji, oceny, efektywnej komunikacji.
Przygotowując i wdrażając rozwiązania rozwojowe kieruje się filozofią małych kroków, które mogą doprowadzić do wielkich zmian. Pyta, jaki mały krok można zrobić już dziś, aby uzyskać to na czym nam zależy w przyszłości.
Posiada certyfikaty uprawniające do stosowania narzędzi psychometrycznych oraz licencyjnych programów szkoleniowych, w tym jest licencjonowaną trenerką Fierce Conversations.
Jest absolwentką Papieskiego Wydziału Teologicznego (Wydział Pedagogiki) oraz Akademii Teologii Katolickiej (Wydział Psychologii).

Kinga Padzik
Kinga Padzik
Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni. Od 1995 roku współwłaściciel firmy ESSEY Doradztwo Personalne i wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy. Specjalista w zakresie AC posiadający także autorskie programy w zakresie tej metody. Kierownik studium podyplomowego ZZL organizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz bloku specjalizacyjnego Psychologia Organizacji i Pracy SWPS. Wykładowca akademicki. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu ZZL oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, w ramach którego wydała książkę poświęconą nowej generacji aplikacji do oceny pracowników wraz z praktycznym narzędziem IT. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego. Główne zainteresowania zawodowe to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą w zwirtualizowanym środowisku. Zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu charakterystyki procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych.
Dorota Raniszewska
Dorota Raniszewska

„Wszystko co robię, bierze się z przeświadczenia, że ludzie mają naturalne pragnienie rozwoju, osiągnięć i samorealizacji. Jestem przekonana, że menedżerowie chcą i potrafią wyzwalać w ludziach energię i tworzyć zmotywowane zespoły.

Dlatego pracuję tak, aby kształtować wiarę ludzi we własne możliwości i ich motywację do rozwoju oraz budować konkretne plany działania, które da się wdrożyć w życie. Kieruję się zasadą prostoty i pragmatyzmu.

Projektuję i prowadzę działania łączące doradztwo, szkolenia, warsztaty, mentoring w obszarach zarządzania ludźmi, zarządzania zmianą, uczenia się i motywacji. Oferuję praktyczne i solidne doświadczenie, aktualną wiedzę oraz elastyczne podejście i odwagę w proponowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Moje motto to: „Motywacja, Relacje i Firma z Pasją.”

 Od 1997 roku działa aktywnie w branży HR w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej jako międzynarodowy doradca, coach, trener i menedżer. Ekspert w dziedzinie Motywacji, Rozwoju i Total Rewards. Jest jedynym w Polsce licencjonowanym konsultantem Motivational Maps. Działa pod marką Garden HR „Motywacja, Relacje, Firma z Pasją”. Promuje i stosuje Points-of-You, innowacyjną koncepcję i narzędzie w świecie rozwoju osobistego i organizacyjnego. Blogerka, autorka licznych artykułów branżowych, prowadzi własny blog branżowy oraz fotograficzny blog międzykulturowy, współprowadzi społecznościową grupę dyskusyjną Link do Wiedzy. Członek – założyciel Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą od 2002 r. Jako trener współpracujący tworzy i prowadzi Akademię HRM Partners, cykl szkoleniowy w obszarze Total Rewards. Współpracuje z seka.edu jako ekspert w dziedzinie „unlearning and innovation.”

Adela Rużyła-Wrzeszcz
Adela Rużyła-Wrzeszcz
Orange Polska
Kierownik Wydziału Wiedzy i Rozwoju w Organe Polska odpowiedzialna za budowanie programów rozwojowych, programów certyfikujących, szkoleń ofertowych, produktowych oraz ogólnorozwojowych. Tworzy projekty, mające na celu budowanie wiedzy sprzedaży oraz jakości obsługi. Odpowiada za rozwój trenerów wewnętrznych w organizacji sprzedażowej. Od kilkunastu lat związana z Grupą TP. Prelegent na konferencjach branżowych. Magister Ekonomii, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz studia MBA Akademii Leona Koźmińskiego.
Arkadiusz Siechowicz
Arkadiusz Siechowicz

Partner Zarządzający w firmie Westhill Consulting

Specjalizuje się w projektach z zakresu przywództwa, jednocześnie rozwija projekty szkoleniowe firmy Westhill w zaawansowanych obszarach budowania relacji z Klientami i coachingu menedżerskiego. Aktualnie merytorycznie odpowiedzialny za projekt coachingowy w MERCEDES-BENZ Polska. Certyfikowany coachem - Richmond upon Thames College w Londynie, a także w City Lit London gdzie ukończył certyfikowany kurs z umiejętności coachingowych akredytowany przez Institute of Leadership and Management. Współtworzył Polską Izbę Coachingu i Polskie Stowarzyszenie Coachingu. Finalista ogólnopolskiego konkursu Mistrz Prezentacji, oraz dwukrotnie wyróżniony tytułem ‘Best Speaker’ w Olympians Toastmaster Club w Londynie. Przez prawie 3 lata pracował w Londynie, m.in. na stanowisku Menedżera do spraw zarządzania potencjałem ludzkim i alokacji w międzynarodowej firmie doradczo-informatycznej. Przez ponad dwa lata pracował jako interim manager w DB SCHENKER, realizując główny obszar działań zleconych firmie Westhill – zarządzanie rozwojem pracowników firmy. Miłośnik TED, a także każdej idei wartej rozprzestrzeniania!

Bożena Skibicka
Bożena Skibicka
Doktor nauk ekonomicznych Politechniki Wrocławskiej. Jest jedną z niewielu kobiet w branży informatycznej w Polsce. Ponad 20 lat temu założyła we Wrocławiu firmę zajmującą się dostarczaniem narzędzi informatycznych wspierających biznes. Uważa, że w gospodarce opartej na wiedzy nie da się funkcjonować w biznesie bez dostępu do nowoczesnych narzędzi informatycznych i aktywnie przekonuje o tym wszystkich z sektora MSP. Robi to często społecznie, działając aktywnie w Stowarzyszeniu Praktyków Zarządzania Wiedzą (w którym pełni funkcję Prezesa), Dolnośląskiej Loży BCC, Dolnośląskiej Radzie Przedsiębiorczości i Nauki, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Założona przez nią firma MIS S.A. otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in.: Medal Europejski (aż trzynaście razy) oraz Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej MIS S.A.
Małgorzata Skibińska
Małgorzata Skibińska
Ekspert z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Przez kilka lat pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania pracownikami, w tym również wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z wdrażaniem min.: systemu ocen pracowniczych, motywacyjnych systemów wynagrodzeń, czy systemów kompetencyjnych. Poza szeroko rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami Hr, współpracy z agencjami rekrutacyjnymi, agencjami pracy tymczasowej, firmami outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danej firmy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów z zakresu prawa pracy i HR. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także studiów MBA oraz studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Grzegorz Skibiński
Grzegorz Skibiński

HR Shared Services Head, Citi Handlowy

Bogate, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich, zbudowane na pracy zarówno w administracji rządowej, jak i firmach wdrożeniowych z branży IT oraz globalnych korporacjach. Prowadził bądź uczestniczył w pracach wielu projektów z zakresu zarządzania ludźmi, a także wdrożeń systemów informatycznych (m.in. Hestia). Kierował dużymi projektami, w tym wdrożeniem systemu kadrowo-płacowego w trakcie fuzji Banku Handlowego z Citibank Poland. Od 2008 roku szef HR Shared Services w Citi Handlowy i członek Leadership Team dla regionu EMEA.

Zdobyte doświadczenie łączy z obszarem uniwersyteckim jako członek Executive Education Advisory Board na Akademii Leona Koźmińskiego oraz działalnością rozwojową jako członek Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu.

Lider licznych projektów Wolontariatu oraz propagator idei CSR’u. Czynnie działa w Fundacji im. Leopolda Kronenberga oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zdobyte doświadczenie z różnych branż czyni go realnym partnerem biznesowym zarówno dla obszaru HR, jak i IT.

Maria Sobieska
Maria Sobieska
Ekspert z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa na Wydziale Prawa . Wieloletni praktyk, posiada ponad dziesięcioletni staż pracy w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym również outsourcingu -w zakresie dostarczania i realizowania usług kadrowo-płacowych. W zakresie swoich dotychczasowych obowiązków osoba odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących sprawach z zakresu twardego HR ale też praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru. W swojej karierze realizowała projekty wdrożenia i obsługę systemów kadrowo płacowych i tworzenia koncepcji tych systemów pod kontem rozwiązań prawnych z uwzględnieniem potrzeb wewnętrznych klienta.
Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie do tworzenia opinii , komentarzy i porad prawnych, co powoduje że stają się one żywym odzwierciedleniem problemów z jakim służby HR stykają się w swojej codziennej pracy.
Anna Somorowska
Anna Somorowska
Anna Maria Somorowska -  MBA - zarządzanie strategiczne University of Finance and Management in Warsaw, Polish University Abroad London, UK-PUNO, SGH Warsaw - studia doktoranckie, WSP Kraków - mgr pedagogiki, Uniwersytet Jagieloński - fakultet dziennikarstwa, coach, trener, Mentor, praktyk zarządzania z 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami prawa handlowego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami centralnymi i spółkami komunalnymi miasta.

W latach 1999-2008 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, ponad 200 projektów zrealizowanych na terenie całej Polski dotyczące rozwoju gospodarki turystycznej dla samorządów terytorialnych, MŚP oraz organizacji pozarządowych.
W latach 2009-2011 Prezes Agencji Rozwoju Gdyni, ponad 20 projektów rozwoju miasta, współautorka projektu „Muzeum Emigracji” ul. Polska 1, szlak kulinarny-Gdynia, inicjatorka, organizator i prowadząca 8 kolejnych edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni w latach 2004-2011,
Obecnie v-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, Dyrektor MROT, Warszawa
Karolina Gierszewska
Karolina Gierszewska
Od 2010 Menadżer ds. Rozwoju Umiejętności w Kompanii Piwowarskiej, odpowiedzialna m.in. za projekt Ambasadorzy Piwa. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w obszarach takich jak: badania rynku, insighty, brand marketing oraz HR. Pracowała m.in. w  SMG/KRC, Nivea Polska i  Kompanii Piwowarskiej.
Radosław Pawlak
Radosław Pawlak
Od 2010 roku Dyrektor Innowacji, odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie strategii innowacji w Kompanii Piwowarskiej. Wcześniej przez kilkanaście lat pełnił różnorodne funkcje marketingowe w firmie Wrigley zarówno w obszarze Brand Management jak i tworzenie strategii portfolio. W latach 2000 – 2004, odpowiedzialny za strategię marek w regionie Europa, Afryka, Środkowy Wschód, Indie; w latach 2005-2007 – Dyrektor Marketingu firmy Wrigley w Niemczech, 2007-2010 – Dyrektor Marketingu firmy Wrigley w Polsce.
Paweł Sopkowski
Paweł Sopkowski
Twórca i lider Coaching Center - wyspecjalizowanego centrum rozwoju coachingu, mentoringu i przywództwa opierającego swoją działalność o międzynarodowe standardy International Coach Federation oraz International Mentoring Association. Inspirator, projektant i strateg w planowaniu rozwiązań dla klientów, nadzoruje prowadzone projekty, projektuje programy szkoleniowe, w mniejszym stopniu sam je prowadzi.  Wewnętrznie odpowiada za rozwój wizji i strategii, współpracę międzynarodową, rozwój i innowacyjność oraz koordynację wewnętrzną działań. Doświadczony executive coach – ponad 2 500 godzin pracy indywidualnej i z zespołami.  Rozwojem ludzi i organizacji zajmuje się od 1993 roku, w tym coachingiem od prawie 15 lat. Jego doświadczenie jako doradca i coach obejmuje pracę w sektorach: informatycznym, FMCG, farmaceutycznym, usług finansowych oraz doradczych, m.in. dla m.in. Akzo Nobel, Bayer, Bank BPH, BRE Bank, Generali, , Enion (Grupa Tauron), Ernst & Young, Deloitte, Kraft (Mondelez), Nestle, Netia, ORLEN, Polkomtel, Tieto Corporation, Xerox.  W swojej karierze był również: Wiceprezesem TMI Polska (dziś House of Skills) oraz Dyrektorem Personalnym (TDC Internet).Ukończył trzy szkoły coachingu: CoachWise, Co-Active Coaching (CTI) oraz Future Achievement International. Współzałożyciel polskiego oddziału International Coach Federation oraz Izby Coachingu.Zaangażowany w działalność społeczną – od 2008 wsparcie młodych przedsiębiorców w ramach Ogólnopolskiego Programu Mentoringowego pod auspicjami księcia Karola programu „Youth Business Poland” – od 2006 w udostępnianie akredytowanej edukacji coachingowej pracownikom społecznym „Program Stypendyjny”.