O konferencji

Z pewnością wiesz, że:

  • nowelizacja KPA jest jedną z najobszerniejszych nowelizacji procedury administracyjnej w historii;
  • niektóre z wprowadzonych zmian są rewolucyjne;
  • pół roku po wejściu w życie nowelizacji warto skonfrontować pierwsze doświadczenia w stosowaniu nowych przepisów.

Zgłoś swój udział!

Największa od ponad 30 lat reforma Kodeksu postępowania administracyjnego przyniosła wiele rewolucyjnych zmian.
Z tego powodu – i w pół roku od wejścia w życie nowych przepisów – zapraszamy na konferencję, której celem jest nie tylko omówienie celów reformy, ale jej praktycznych skutków.

Podczas konferencji eksperci – m.in. autorzy reformy KPA – z pierwszej ręki opowiedzą o założeniach i celach zmian oraz ich wpływie na praktykę postępowania administracyjnego. Co istotne, prelegentami są wybitni znawcy procedury administracyjnej zajmujący się nią w praktyce: sędziowie sądów administracyjnych i radcowie prawni.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która obowiązuje od 1 czerwca 2017 r., jest jedną z najobszerniejszych nowelizacji procedury administracyjnej w historii. Wprowadzone zmiany przede wszystkim mają przeciwdziałać przewlekłości oraz formalizmowi tej procedury.

Konferencję adresujemy do praktyków:

  • pracowników organów administracji publicznej (administracji rządowej i samorządowej), którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne;
  • adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych.


Koordynator merytoryczny i gość specjalny konferencji: prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Katedra Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego
Przewodniczący Zespołu do spraw reformy postępowania administracyjnego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. dr hab. Zbigniewem Kmieciakiem.


Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych/ Okręgowe Rady Adwokackie.

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy merytoryczni
LEX.pl
Partnerzy medialni
Serwis samorządowy
Samorząd Terytorialny
Serwis Administracyjno Samorządowy
Back to Top