Opisy wystąpień

Trzy wyzwania dla świata HR z obszaru prawa pracy

Moderator: dr Artur Rycak

W czasie panelu przedstawimy doświadczenia firm reprezentowanych przez panelistów oraz rekomendacje partnerów kancelarii w zakresie 3 tematów, które są codziennym wyzwaniem dla każdej organizacji.

Dobór pracowników do zwolnienia lub zmiany warunków zatrudnienia w ramach wewnętrznych restrukturyzacji firmy.

Jednym z najtrudniejszych momentów w procedurze wewnętrznej restrukturyzacji jest wybór kryteriów do zwolnienia pracowników lub zmiany ich miejsca czy rodzaju pracy. Wymaga to uwzględnienia zarówno potrzeb biznesowych, jak i ograniczeń, jakie wynikają z przepisów prawa pracy i praktyki sądowej. Niewłaściwy dobór kryteriów do zwolnienia lub zmiany warunków zatrudnienia, niesie za sobą wysokie ryzyko przegrania ewentualnych procesów sądowych.

W czasie panelu, w oparciu o doświadczenia panelistów oraz praktykę sądową partnerów kancelarii, podzielimy się doświadczeniami prowadzenia procesów restrukturyzacji. Porozmawiamy o pojawiających się trudnościach oraz największych wyzwaniach. Jak ograniczyć z do minimum ryzyko przegrania procesu sądowego? O tym porozmawiamy w pierwszej z trzech części panelu.

Monitorowanie aktywności zawodowej pracownika – nowe wyzwania po zmianach kodeksu pracy.

Współczesny świat pracy to nowoczesne technologie, które wspierają osiągniecie założonych celów firmy. Używanie nowych technologii może jednocześnie prowadzić do konfliktów w relacjach pracodawca – pracownik.

W czasie panelu wskażemy jaki jest stan orzecznictwa sądów europejskich w odniesieniu do monitorowania aktywności zawodowej pracowników w aspekcie zakazu naruszenia prawa do prywatności gwarantowanego w Karcie Praw Podstawowych UE oraz polskiej Konstytucji. Wspólnie z panelistami zastanowimy się nad najlepszymi praktykami umożliwiającymi legalne używanie monitoringu przy jednoczesnym poszanowaniu praw osób monitorowanych.

Prowadzenia postępowań w sprawie o mobbing i inne niepożądane zachowania .

Każda organizacja powinna być przygotowana do niezwłocznej reakcji na wszelkie niepożądane zachowania pracowników, w szczególności o charakterze mobbingowym. Występowanie tego typu zachowań jest wpisane w ryzyko prowadzenia jakiejkolwiek aktywności, w której istotną rolę odgrywają pracownicy.

W czasie panelu odpowiemy na pytanie, w jaki sposób powinny zachować się osoby odpowiedzialne w firmach za sprawy HR oraz managerowie w sytuacji złożenia skargi mobbingowej lub dotyczącej innych niepożądanych zachowań przełożonych czy współpracowników, a także jak przeprowadzić i zakończyć profesjonalne postępowanie wyjaśniające.

Back to Top