Opisy wystąpień

Wyzwania komunikacji czyli o komunikowaniu wyzwań

Jest wiele kierunków związanych ze sposobem komunikowania się z pracownikami i osiąganiem zamierzonego efektu. Każda organizacja ma swój wypracowany sposób i metodę przekazywania informacji. Czy jednak każda z nich jest skuteczna?

Myśląc o komunikacji niejednokrotnie koncentrujemy się na przekazie. Tworzymy dla pracowników komunikat, w którym wyrażamy myśl, jaką chcemy wyrazić, a następnie publikujemy, czekając na reakcję. Zapominamy jednak, że o ile sam przekaz jest oczywiście istotny, to między przygotowaniem komunikatu a jego skutecznością, to jest rzeczywistym odbiorem przez pracownika i wywarciem pożądanego rezultatu, istnieje ogromna przepaść.

W wystąpieniu na prawdziwych przykładach podsumujemy doświadczenia w komunikowaniu dobrych i ciekawych, ale także trudnych i mniej popularnych informacji oraz decyzji. Pokażemy rozdźwięk między pełną wiedzą pracodawcy jako komunikującego a pracownika – nieuświadomionego jeszcze odbiorcy – pozostającego często w warunkach i okolicznościach istotnie utrudniających lub zniekształcających docierający do niego przekaz. Podzielimy się naszą wiedzą w tym zakresie, bazując na doświadczeniach firmy, w której obecnie pracujemy – dużej firmy usługowej, której działalność istotnie wpływa na wiele różnych obszarów gospodarczych w Polsce. Firmy, w której komunikacja jest nie tylko przepływem informacji, lecz buduje zaangażowanie i stanowi warunek bezpiecznej pracy.

Prelegenci

Grzegorz Pawłowski
Dyrektor ds. Prawnych i Korporacyjnych; DCT Gdańsk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praktyk zajmujący się prawem cywilnym, handlowym i korporacyjnym w działalności gospodarczej i inwestycyjnej przedsiębiorstw z uwzględnieniem relacji pracowniczych.

W ramach działalności zawodowej zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa korporacyjnego oraz prawno-finansowego procesu inwestycyjnego spółki. Odpowiedzialny także za kompleksowe procedury zakupowe, jak również maksymalizację absorpcji finansowania bezzwrotnego oraz minimalizację ryzyk biznesowych związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Bierze udział w reprezentowaniu DCT Gdańsk w kontaktach z mediami oraz budowaniu partnerstwa w zakresie odpowiedzialności społecznej (CSR). Odpowiada za relacje z organizacjami biznesowymi i stowarzyszeniami branżowymi, a także związkami zawodowymi. Dwukrotnie prowadził po stronie pracodawcy rokowania z organizacją związkową w ramach sporu zbiorowego oraz skuteczne negocjacje zakończone podpisaniem zakładowego układu zbiorowego pracy. Publikuje w czasopismach branżowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i unijnego oraz relacji pracowniczych.

Marzena Grzonkowska–Przyklęk
Dyrektor Zasobów Ludzkich; DCT S.A.

Dyrektor Zasobów Ludzkich w firmie DCT S.A. Manager HR z 15-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych firmach branży przemysłowej. HRowiec i konsultant z wieloletnim doświadczeniem na europejskim rynku pracy.  Absolwentka MBA HR w ALK ze znajomością języka angielskiego i rosyjskiego. Zdobywczyni głównej nagrody w konkursie Play Top HR Manager 2012.

Jej pasja to ciągłe poznawanie życia, z jego wszelkimi aspektami, a także dom, ogród i spędzanie czasu z rodziną.

Back to Top