Opisy wystąpień

Tomografia z kontrastem – czyli diagnoza strategicznej roli HR liderów w organizacji

Wystąpienie w ścieżce EFEKTYWNOŚĆ

3 lata temu powstała nowa strategia Philips, w której centrum jest poprawa jakości życia ludzi poprzez wprowadzanie znaczących innowacji w dziedzinach opieki medycznej i produktów konsumenckich. W odpowiedzi na tę strategię rozpoczął się procestworzenia nowego zespołu HR, który miał odpowiedzieć na przyszłe wyzwania. W swojej prezentacji podejmiemy próbę przeanalizowania aktualnego statusu funkcji personalnej w naszej firmie na podstawie feedback’u od liderów organizacji, poziomu zaangażowania pracowników, wyników biznesowych oraz w oparciu o funkcjonującą kulturę organizacyjną. Diagnozę osadzimy na naszym doświadczeniu ze współpracy z kadrą zarządzającą oraz autorefleksji o tworzeniu skutecznej synergii w zespole HR. Na przykładzie swoich doświadczeń opowiemy o działaniach, które realnie wzmocniły rolę HR, by mógł na równi z biznesem podejmować ważne dla organizacji decyzje.

Prelegent

Paweł Baka
Head of Rewards CEE; Philips Polska Sp. z o.o.

Od kilkunastu lat pracuje w funkcji HR w globalnych organizacjach. W Philips od 2016 kreuje strategię wynagradzania i motywowania w regionie CEE. Wspólnie z HR Menedżerami wspiera liderów biznesu w budowaniu zaangażowanego i zorientowanego na wyniki zespołu. Wcześniej pracował w Microsoft. Jako HR Menedżer, przygotowywał i wdrażał strategię rozwoju kapitału ludzkiego oraz budowania Great Place to Work w powierzonych segmentach. Koordynował szkolenia i programy rozwojowe kluczowych kompetencji dla kadry pracowników i menedżerów na poziomie CEE. Kierował także zespołem wdrażającym standardy operacji i jakości procesów HR oraz polityki Comp&Ben. W firmie Reckitt Benckiser, rozwijał Graduate Development Program, prowadził projekty HR dla kadry menedżerskiej oraz kierował zespołem Comp&Ben w regionie CEE, Rosja & Turcja. Absolwent psychologii, certyfikowany trener biznesu. Członek Rady Programowej Klubu Compensation&Benefits przy Uczelni Łazarskiego. Posiada certyfikację TTI Success Insights/ DISC.

Back to Top