Opisy wystąpień

Jak wykorzystać neuronaukę aby skutecznie przeprowadzić zmianę w organizacji?

Zmiana w organizacji i jej skuteczne wdrożenie stanowi zawsze duże wyzwanie dla kadry zarządzającej. Sukces zależy przede wszystkim od nastawienia wszystkich pracowników. Emocje towarzyszące takiemu procesowi: ekscytacja bądź niepokój mają ogromny wpływ na to co dzieje się w organizacji.Czy jako pracodawca wiemy czego najbardziej obawiają się pracownicy i co w kontekście zachodzących zmian jest dla nich najbardziej niepokojące? Czy mamy jasność, co do tego, co najsilniej zmotywuje pracowników uczestniczących w projekcie?

Wszyscy wiemy, że deklaracje rzadko przekładają się na późniejsze decyzje a wśród pracowników często istnieje obawa przed wypowiadaniem „na głos” swojego zdania czy dzielenie się wątpliwościami.

Przed takim wyzwaniem stanęła firma DLL przed wdrożeniem strategicznego projektu FLOW i dlatego postanowiła na początku projektu zbadać emocje pracowników i dokonać pomiaru pewności ich postaw. Zapytaliśmy pracowników czy wdrożenie projektu FLOW przeniesie korzyści dla firmy i dla nich samych.

Dzięki badaniu kadra zarządzająca firmy DLL dowiedziała się w których aspektach nadchodzącej rewolucji czyha niebezpieczeństwo spadku zaangażowania pracowników i jakie wątpliwości powinni rozwiać, żeby cała organizacja osiągnęła sukces. O szczegółach tego projektu opowiem w trakcie tego wystąpienia.

Prelegent

Marzena Budziszewska-Pettyn
Dyrektor Personalny na Region Europy Środkowo-Wschodniej i Włoch; De Lage Landen Leasing Polska S.A.

Od ponad 20 lat pracuje jako HR Business Partner w międzynarodowych organizacjach. Początkwo tę funkcję pełniła w firmie Ericsson Sp. z o.o. a następnie w Microsoft Sp. z o.o., gdzie pracowała jako HR Manager na Europę Środkowo-Wschodnią w europejskiej centrali firmy w Monachium. W 2013 roku dołączyła do zespołu De Lage Landen Leasing Polska, gdzie została dyrektorem personalnym na Europę Środkowo-Wschodnią. Odpowiedzialna jest m.in. za wdrażanie zmian organizacyjnych w ramach grupy DLL, komunikację wewnętrzną, a także za budowanie działu HR jako strategicznego partnera biznesowego w regionie.

Od lat z sukcesem prowadzi projekty dotyczące zmian w organizacji, zarządzania talentami i budowania zaangażowania pracowników, a także związane z budowaniem ścieżek kariery oraz planami sukcesyjnymi. Z jej incjatywy frima firma De Lage Landen Leasing Polska wzięła udział w badaniu zaangażowania pracowników i otrzymała w 2017r nagrodę Inwestor w Kapitał Ludzki.

Swoją wiedzą w zakresie HR chętnie dzieli się będąc mentorem i coachem dla koleżanek i kolegów z branży w Polsce i w Europie. Jest też wykładowcą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na uczelni SWPS, prowadząc zajęcia praktyczne z zakresu nowoczesnych narzędzi HR.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, Studiów Podyplomowych z  Prawa Pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania.

Back to Top