Opisy wystąpień

Wariacje Goldbergowskie w roli HR czyli czego nauczył mnie się Glenn Gould

Moje doświadczenie pokazuje, że rola menedżera HR jest zmienna w zależności od czasu, miejsca, otoczenia i okoliczności. W sytuacjach trudnych często staję przed dylematem czy dostosować się czy też postępować zgodnie ze swoimi wartościami i przekonaniami. I czy te dwie drogi muszą się wykluczać?

Bazując na historii jednego z największych pianistów XX wieku, można stwierdzić, że rzeczy wielkie powstają jeżeli pozwolimy na autentyczność i spójność, nawet jeżeli wydaje się nam to dziwne lub nawet dziwaczne.

Podczas wystąpienia podzielę się z Państwem moimi inspiracjami ze świata muzyki, filozofii i psychoterapii, które przychodziły do mnie w najbardziej odpowiednich momentach życia. Opowiem, jak wpłynęły na moje postrzeganie tego czym jest rozwój i jaka powinna być rola dyrektora personalnego w kontekście stawiania priorytetów, budowania relacji z ludźmi, angażowania zespołów.

Prelegent

Jolanta Jakóbczyk
Dyrektor Personalny, Idea Bank S.A.

Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą, optymalizacji procesów i budowania strategii. Prowadziła projekty z zakresu zarządzania talentami, kompetencjami i wiedzą, wdrażała model kompetencji, była odpowiedzialna za programy rozwoju kompetencji przywódczych, budowanie ścieżek kariery, badania zaangażowania i satysfakcji oraz kampanię wizerunku pracodawcy. Od października 2017 roku, Dyrektor Personalny w Idea Bank S.A. W latach 2012-2017 była odpowiedzialna za rozwój zasobów ludzkich i wizerunek pracodawcy w PKO Banku Polskim. Wcześniej związana z branżą konsultingową, gdzie pełniła m.in. stanowisko Knowledge Managera odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej wdrażając nowoczesne rozwiązania z zakresu zarzadzania informacją i wiedzą. Jest wiceprezesem fundacji Humanites promującej m.in. ideę spójnego przywództwa oraz budowę kapitału społecznego.

Back to Top