Opisy wystąpień

Top Management. Zaklęte rewiry

Gdy patrzymy na top management zadzierając głowę do góry, możemy dostrzec ludzi zdecydowanych, mocno osadzonych biznesowo, emanujących doświadczeniem i pewnością siebie. Nimb władzy, estymy i znamienitych osiągnięć dodaje im fascynującego dystansu.

Lecz jak będzie wyglądał ten obraz, gdy zmienimy perspektywę i przesuniemy ją na równy poziom?

Od kilkunastu lat pracuję z menedżerami najwyższych szczebli, w wymiarze międzynarodowym i strategicznym: jako Dyrektor HR oraz jako executive coach. W tej pierwszej roli widzę ich prawdziwszy obraz zawodowy, w tej drugiej – osobisty.

Podczas mojego wystąpienia podzielę się moimi doświadczeniami zebranymi podczas pełnienia obu tych ról. Zaproszę Państwa do rozmowy o zaklętych rewirach, w których funkcjonują menedżerowie: braku pewności siebie, obawach przed lepszymi od siebie, braku kompetencji, stwarzaniu doskonałych iluzji okupionych stresem, wypaleniem zawodowym, brakiem poczucia sensu. O porażkach i kryzysach, które dają impuls do wydostania się z zaklętego rewiru. O generacji X, która powoli unicestwia sama siebie.

Jak możemy pracować z Top managementem z zaklętych rewirów? Zapraszam do dyskusji.

Gościem specjalnym podczas mojej prelekcji będzie Beata Piekarska – General Manager w Netbox Polska. Odniesie się do moich tez, zinterpretuje je nakładając własny filtr: top menedżera międzynarodowych korporacji.

Prelegenci

Sylwia Gołuchowska
HR Director, Fresenius Medical Care

Pracuje w obszarze HR na stanowiskach menedżerskich od ponad 20 lat. Od kilkunastu lat pełni rolę Dyrektora HR, pracując na poziomie strategicznym, z odpowiedzialnością krajową, europejską oraz globalną. Jako członek zespołu zarządzającego europejską korporacją Raben Group bezpośrednio współtworzyła strategię biznesową, uczestniczyła w dużych procesach akwizycji i integracji, formułowała międzynarodową politykę HR.

Obecnie, w Fresenius Medical Care, globalnym koncernie medycznym, odpowiada za kreowanie i wdrażanie strategii HR w firmach w Polsce, inicjuje i przeprowadza zmiany kultury organizacyjnej, uczestniczy w globalnych procesach wdrożenia nowoczesnych systemów HR, wprowadza rozwiązania i programy HR, współtworzy politykę personalną w regionie EMEA.

Na co dzień współpracuje z top managementem. Jestem dla nich partnerem HR i coachem.

Wcześniej pełniła również funkcje biznesowe z odpowiedzialnością za P&L.

Z wykształcenia jest ekonomistą. Posiada dyplom Executive MBA (Aalto University School of Business, Helsinki). Prowadzi wykłady na studiach MBA, prelekcje na konferencjach, jest autorką artykułów HR. Jest certyfikowanym coachem ACC ICF, specjalizuje się w coachingu executive, metodą klasyczną i Clean.

Beata Piekarska
General Manager; Netbox Polska

Swoje doświadczenie budowała w firmach Kraft, GlaxoSmithKline i Beiersdorf. W tym czasie zarządzała różnorodnymi zespołami i projektami, stale koncentrując się na doskonaleniu operacyjnym, strategicznym rozwoju  i tworzeniu struktur dla efektywnie współpracujących zespołów. Pasjonatka Lean Manufacturing, Psychologii behawioralnej oraz Coachingu. Obecnie General Manager w firmie z produkcyjnej z polskim kapitałem zarządzająca 420 osobowym zespołem.

Back to Top