Kontakt

W sprawach merytorycznych:
Monika Dawid-Sawicka
Dyrektor Projektu HR Directors Summit
e-mail: monika.dawid-sawicka@dvpoint.pl
W sprawach organizacyjnych i promocyjnych:
  Monika Gamdzyk
Kierownik Projektów Marketingowych
Tel: +48 696 490 901

e-mail: monika.gamdzyk@wolterskluwer.com 
W sprawach sponsoringu:
Marta Olczak
Project Sales Manager
tel. 728 323 629
e-mail: marta.olczak@wolterskluwer.com

 

Back to Top